QGS Hosting

QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) се съгласяват да предоставят услуги на Абоната/Клиента при спазване на следните („Общи условия“). QGS Hosting, наричана по-долу компанията QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), всяко от нейните дъщерни дружества, („Нас“), („Ние“) и Абоната/Клиента, („Клиент“), („Клиенти“) и ( "Ти").

Фирма: АЕС Солюшънс ЕООД (AS Solutions SLLC)
МОЛ: Васил Вълков
ЕИК №: 207448378
ДДС №: BG207448378
Адрес: Пловдив 4002, ул. Лебед №2, ет. 1, офис 104

Използването на услугате на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) представлява приемане и съгласие с ToS ("Условия за ползване"). За закупуването на виртуални стоки чрез уебсайта QGS Hosting съставлява съгласие с условията на услугата Магазин за качествени сървъри.

Всички разпоредби на този договор подлежат на промяна от време на време по преценка на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“). Абонатът разбира, че промяната в ToS от Quality Game Servers („QGS Hosting“) няма да бъде основание за предсрочно прекратяване на договора или неплащане.

С приемането на тези условия вие заявявате, че също така приемате лицензионното споразумение за крайния потребител за игрите и платфорните на Minecraft, Valve, FiveM и организации от трети страни.


1. Фактуриране, възстановяване и спорове


Гейм сървър услугите на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) имат право на пълно възстановяване в рамките на седем (7) дни от първоначалната покупка на продукт/услуга, без значение дали абоната/клиента е закупил продукт/услуга за един (1), три (3) или повече месеци. Тази точка не се отбелязва от времето, през което се обработва първоначалното ви плащане и може да се различава с няколко часа или дни. Възстановяване на сумата, трябва да бъде поискано от страна на абоната/клиента. Услугите, закупени чрез SMS разплащане се възстановяват само чрез дебитен баланс в нашата система, както и продукти/услуги закупени, чрез клиентски (дебитен) баланс, не могат да бъдат възстановени обратно. Останалите методи за плащане могат да бъдат възстановени само чрез банков превод. Всички завършени поръчки за подобряване на продукта/услугата и други добавки са окончателни и не подлежат на възстановяване. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, потвърждавате, че вашата поръчка започва в рамките на 7-дневен период на „охлаждане“ и ние си запазваме правото да таксуваме времето, използвано за вашата услуга преди анулирането.

1.1. Фактурите/Проформите/Платежните, които се издават автоматично от биллинг системата на адрес "https://my.qgs.bg" са платежни, след като клиентът заплати посочената фактура, проформа фактура, бива генерирана в реална фактура. ФЛ поема изцяло отговорност да запазва от своя страна копия от тези фактури, при необходимост.

1.2. Специализираните (Дедикейтед) сървъри отговарят на условията за възстановяване в рамките на двадесет и четири (24) часа след предоставянето на продукта/услугата. Тъй като специализираните (дедикейтед) сървъри изискват изрично монтиране, ние трябва да начислим 35% такса при възстановяване.

1.3. Абонатите/Клиентите се съгласяват, че системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), може автоматично да ги таксува при наличие на задължение (генерирана проформа/фактура). Клиента запазва правото си за анулира услугата преди крайния срок на плащане, за да избегне автоматично(Абонаментно) плащане от системата.

1.4. Плащанията, изпратени автоматично (Абонаментно плащане), отговарят на условията за 100% възстановяване на сумата за последното направено плащане. Исканията за възстановяване на сумата, след направеното автоматичното (Абонаментно) плащане, трябва да бъдат направени не повече от 48 часа след направеното плащане от страна на системата, в противен случай QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазват своето право да не възстановят сумата. Абонатите/Клиентите се съгласяват, че след направеното плащане трябва изрично да изпратят заявка за анулиране, но остатъщата сума няма да им бъде възстановена.

Може да се нуждаем от допълнителна информация, за да обработим възстановяванията. След като получим иск за възстановяване, ще се свържем с по имейл адрес, за да потвърдим. Ако потвърждение не бъде получено, ние не носим отговорност за последващи такси или закъсняло издаване на възстановяването.


1.5. Клиентът се съгласява, че при закъснение от период 48 часа, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) ще добави 5% такса закъснение, поради резервирането на ресурс и забавеното плащане.

2. Прекратяване на услуга


Абонатите/Клиентите се съгласяват, че QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) има право да анулира услугата, при неплащане на задължението в рамките на 7 дни, след изтичането на крайния срок за плащане. Системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) предварително ще изпрати шест (6), три (3) и едно (1) дневно известие на имейл адреса, който сте посочили при регистрация в системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), преди крайния срок на плащане. четиридесет и осем (48) часа след закъснението, вашите услуги с QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) ще бъдат преустановени. пет (5) дни след изтичането на крайния срок за плащане, услугата ще бъде терминира и всички видове резервни копия, база данни, файлове и т.н. биват премахнати от сървъра завинаги.
2.1. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи отговорност за, неправилно доставено съобщение по имейл адрес.
Абонатите/Клиентите на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазват правото си да изискват предоставяне на архивно копие на тяхната услуга, преди терминирането.
2.2. Може да заявите предоставяне на архивно копие като изпратите запитване в Техническа поддръжка

2.3. Неприлично държание - При наличие на вулгарни цинизми, държание и обиди към членове от персонала, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва, своето право да прекрати/анулира услугата на Абоната/Клиента, ако сметне за необходимо или да ограничи временно комуникацията на Абоната/Клиента.


3. Анулиране на услуга


Анулирането на услугата трябва да бъде направено чрез областта Заявка за анулиране в системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“). Абоната/Клиента може да заяви анулиране на имейл [email protected] или чрез формата за контакт в системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“).

3.1. Абоната/Клиента има възможност да посочи незабавно анулиране на услуга или анулиране в края на периода на фактуриране за въпросната услуга. Незабавните анулиране са постоянни и не могат да бъдат прекратени. Искането за анулиране не гарантира възстановяване на сумата - възстановяване трябва да бъде изрично изискано и подлежи на нашите правила за възстановяване и спорове. При голям обем на продажбите, услугите, настроени да отменят в края на периода на фактуриране, могат да бъдат прекратени до седем (7) дни по-рано, ако услугата остане неизползвана.

3.2. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) няма достъп до PayPal акаунта Абоната/Клиента. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) ще се опита да анулира абонаменти чрез PayPal чрез API заявки след получаване на заявка за анулиране, но клиентът е задължен да гарантира, че всички активни PayPal абонаменти за QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) са отменени чрез своя PayPal акаунт. Quality Game Servers („QGS Hosting“ не може и няма да носи отговорност за непреднамерени плащания, извършени чрез услугата за автоматично абонаментно плащане. Кликнете тук за повече информация как да анулирате абонамент за PayPal.

3.3. Автоматичните плащания чрез кредитна или дебитна карта, въведени в уебсайта на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), ще бъдат анулирани автоматично при получаване и потвърждение на вашата заявка за анулиране.


4. Резервни копия (Backup)


4.1. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) осигурява ежедневни резервни копия, които се генерират на всеки двадесет и четири (24) часа от 01:00 до 06:00 (UTC+2 EEST) сървърно време и се съхраняват в продължение на седем (5) дни в отдалечен сторидж сървър. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи отговорност за загуба на данни, препоръчваме да съхранявате локално архивно копие в случай на дефектирала машина, лоши модификации и друг вид проблеми.
4.2. Ако резервните копия не са налице поради грешка, терминиран акаунт и други, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи отговорност за загубата на файлове и данните на Абоната/Клиента. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) насърчава Абонат/Клиент да съхранява допълнително файловете и данните на отдалечени носители и/или устройства.
4.3. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да изключва файлове с голям размер, специфични разширения или определени директории при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.
4.4. Резервните копия се генерират на принципа на Queue (Опашка), целия процес на генериране може да отнеме от 1 до 12 часа в зависимост от броя на файлове и размера им. Архивите могат да бъдат заявени в следните форми:
 • Изтегляне чрез уеб връзка - Резервните архиви могат да бъдат изтеглени от нашите уебсървъри, посредством уеб връзка.
 • Възстановена на архива - Резервния архив, може да бъде възстановено на сървъра на Абоната/Клиента, всички съществуващи файлове ще бъдат презаписани, освен ако не е посочен конкретен файл.
 • Архивирането игнорира следните файлове: Dynmap, mcmmo_data, .log, .tar, .tar.gz, .zip, CoreProtect
  Генерирането на MySQL резервни копия става отделно от стандартното архивиране, часа за генериране е 02:00 (UTC+2 EEST) сървърно време.
  4.5. Резервните копия се предоставят безплатно с продукта/услугата, сървърите също се възстановяват безплатно.

  5. Защита на потребители


  5.1. Абоната/Клиента има право да използва своята услуга само за легитимни цели; QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) изрично забранява всякакъв вид измами, зделки и друг вид дейности, които по един или друг начин могат да ощетят друг потребител. При налични доказателства QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да анулира услугата на Абоната/Клиента, без предварително известие или да предостави срок от двадесет и четири (24) часа на Абоната/Клиента, за да архивира своите файлове и да се премести.

  6. Поддръжка


  6.1. Всички заявки за поддръжка към QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), се подават през системата за фактуриране чрез билети. Билет може да бъде подаден на https://my.qgs.bg/submitticket.php Всяка друга форма на контакт, различна от предварително определената билет система, не е гарантиран отговор от официален представител. Поддръжка чрез Discord от официални представители се предлага за Абонати/Клиенти, закупили подходящ пакет за управление на сървъра. Без закупуване на подходящ пакет за управление на сървър, може да бъдете насочени да потърсите поддръжка чрез нашите официални платформи за поддръжка.
  6.2. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не предоставя поддръжка за специфични за приложения, въпроси или проблеми, като програмиране на скриптове/плъгини и програми/приложения на трети страни или други от този тип проблеми, дори ако такова програмата/приложението от трета страна е било продадено или предоставено по друг начин на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“). QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да не реагираме поради злоупотребяващи коментари (т.е. псуване и причиняване на други) Ако това продължи, услугите на Абоната/Клиента могат да бъдат прекратени без възстановяване на остатъчния платежен цикъл.

  6.3 Платената поддръжка или така наречената допълнителна услуга "Сървър Менажиране" се извършва в определени лимити. Абоната/Клиента разполага с 3 часа дневно, където нашата поддръжка може да конфигурира, инсталиране или редактира конфигурации. Абоната/Клиента не може да изисква от екипът на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) да пренаписва/създава различни плъгини/скриптове - тази услуга не е включена към пакета на Абоната/Клиента.

  7. LiveChat поддръжка


  7.1. Започвайки чат с представител на поддръжката, вие се съгласявате със следните условия на услуга:
  Нарушаването на което и да е от тези условия ще доведе до отнемане на привилегията от LiveChat от Абоната/Клиента временно (до 72 часа) или за постоянно. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да отменяме достъпа до LiveChat по наша преценка.
  7.2. Име и имейл адрес.
  Всеки Абонат/Клиент трябва да използва имейл адреса и името, свързани с акаунта в системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“), за да използват системата за чат на живо.
  7.3. Тормоз и заплахи
  Използването на системата за чат на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) за предаване на всякакви материали, които тормозят друго лице, включително, но не само QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) и/или неговия персонал и партньори, заплахите и унищожаването на имуществото са забранени и може да доведе до отнемане на привилегии за чат.
  7.4. Ниво на поддръжка
  Системата за чат на живо трябва да се използва само за информационни цели. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не може да гарантира разрешаването на всеки проблем, който Абоната/Клиента може да има по време на сесия в LiveChat, дори ако сте закупили добавки като Premium Support, Mod Support или Plugin Setup.
  7.5. Някои проблеми могат да се решават само чрез билет за поддръжка. Представителят за поддръжка ще ви насочи към съответния отдел, ако е необходимо.
  На агентите за поддръжка е забранено да влизат на вашия сървър, за да помогнат за разрешаване на проблеми, докато сте в системата на Live Chat.
  7.6. Quality Game Servers („QGS Hosting“) може да предложи поддръжка само за услугите, които предоставя, и само на Абонати/Клиенти, закупил услугите.
  7.7. Сигурност и проверка
  Има някои аспекти, при които поради липса на проверка, Абоната/Клиента трябва да представи потвърждение на самоличността, свързана с въпросния продукт. Това трябва да се направи, за да се потвърди, че Абоната/Клиента е собственик на въпросния продукт/услуга.

  8. Афилиейт програма


  8.1. Получения баланс от афилиейт програмата, може да бъде използвана само в уебсайта на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“)
  Изтегляне на сума: След като достигнете 15лв. в афилиейт профила си, трябва да подадете билет до нашия отдел продажби, за да получите баланса Ви от афилиейт програмата към профила Ви като дебитен баланс.
  Ако Абоната/Клиента привлечен от афилиейт програта е направил поръчка използвайки промоционален код, 40-те процента комисионна се начисляват върху крайната сума заплатена от Абоната/Клиента.
  Абоната/Клиента на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) може да поиска вътрешен отчет и анализ на Affiliate програмата по всяко време. Всеки партньор има подробни статистики и отчети в своята клиент зона от където може да следи състоянието и анализа на своята програма.

  9. Използване на SMS Система


  9.1. Използването на безплатната SMS система предоставена от QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) е предназначено само и единствено за Абонати/Клиенти на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) в рамките на република България. Всички SMS са валидни само за Българските телекомуникационни оператори (А1, Йеттел и Виваком). Използването на SMS системата с цел хазартни и измамни дейности е напълно забранено и ще доведе до прекратяване на акаунта или услугата на Абоната/Клиента.
  9.2. Прибавения дебитен баланс, чрез SMS не може и няма да бъде възстановен. Сумата, която Абоната/Клиента прибавя, като баланс в профила е спрямо реалната сума, която QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) получава от SMS оператора (Мобио ЕООД и Уана Ко ЕООД). Сумата, която QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) получава от един изпратен SMS е четиридесет (40) процента с ДДС ,спрямо цената на изпратения SMS.

  9.2 SMS Кредитна система (gamecms.org магазин)
  Прибавения дебитен баланс, чрез SMS не може и няма да бъде възстановен. Сумата, която Абоната/Клиента прибавя, като баланс в профила е спрямо реалната сума, която QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) получава от SMS оператора (Телебит ЕООД). Сумата, която QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) получава от един изпратен SMS е средно четиридесет и пет (~45%) процента с ДДС ,спрямо цената на изпратения SMS.
  9.3. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото си да забрани достъпа до използването на кредит системата в магазина GameCMS (https://gamecms.org), ако Абоната/Клиента злоупотребява с цел измама и други забранени от закона дейности.
  9.4. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи никаква отговорност за действията, които Абоната/Клиента е направил чрез използването на магазин системата на GameCMS (https://gamecms.org)

  10. IP Адреси


  10.1. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) ще поддържа и контролира собствеността на всички интернет протоколни (IP) адреси, които можем да предостави. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) може по свое усмотрение да промени или премахне всички IP адреси, без предварително известие.
  10.2. Блокиране (Blacklist) на IP адрес - QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи никаква отговорност, ако лица от трета страна са блокирали IP адреса на Абоната/Клиента поради злоупотреба (abuse), като spamhouse, fivem и други лица от трета страна. Абоната/Клиента, трябва сам да се свърже с лицата от трета страна, за да разяснят казуса.

  11. Фалшиви (Fake) играчи и BOT играчи


  11.1 Абоната/Клиента трябва да се придържа до 10 активни фалшиви (fake) играчи към своите игрални сървъри, за да се избегне манипулиране на статистики от трети страни и съответно блокиране (Blacklist) на IP адреси.
  11.2 Това число НЕ включва BOT играчи, които са посочени като такива с надпис [BOT] в игралната статистика!
  11.3 Възможни са и изключения към бройката за фалшиви (Fake) играчи и BOT играчи, само ако това време не надвишава повече от 1 кръгъл час.

  12. Използване на MySQL база данни


  12.1. QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) предлага незабавно създаване на база данни от контролния панел, MySQL базата данни е предоставена като безплатна услуга, поради тази причина QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) не носи отговорност за загуба на данни или повреда на базата данни. Когато Абоната/Клиента използва MySQL база данни, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да прекрати MySQL база данни на Абоната/Клиента, ако сметне за необходимо. Услуга за предоставяне на безплатна MySQL базата данни, не трябва да се използва за лична употреба, като уебсайт база данни или други дейности не свързания с услугите на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“).

  13. Използване на ресурс


  Мерките по-долу са за цел защита и предотвратяване на проблеми, причинени от Абоната/Клиента върху сървърите на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“). При приемане на условия за ползване, Абоната/Клиента прима, че система на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) може да рестартира, спре или преустанови услугата, без каквото и да е било предварително известие.

 • Прекомерно надвишаване на CPU лимит 13.1. За да избегне пренатоварване на сървърите, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) използва мониторинг система "HEXAGON" тази система, следи мрежата и натоварванията на сървъра, при наличие на прекомерно надвишаване на ресурса, Абоната/Клиента се съгласява, че системата на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) може да рестартира, спре или преустанови услуга на Абоната/Клиента, без предварително известие.
 • Неограничено дисково пространство 13.2. Въпреки че QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) предоставя на Абоната/Клиента неограничено дисково пространство, QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) запазва правото да премахваме прекомерни файлове, като големи логове, излишни резервни копия или други файлове, които могат да повлияят на възела (Главния сървър). Тази политика е в сила за защита, тъй като пълните дискове (NVMe/SSD дискове) могат и ще доведат до неизправност на възела (Главния сървър).
 • Неограничен bandwidth трафик 13.3. Услугите на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) разполагат с неограничен (bandwidth) трафик, но при аномалии на трафика, Абоната/Клиента се съгласява, че QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“) има право да спре или анулира услугата на Абоната/Клиента при продължителни аномалии, които могат да засегнат възела (Главния сървър) или други Абонати/Клиенти.

  За да се поддържа целостта на нашите услуги, използването на услугите за незаконни или хазартни дейности не е позволено, както и следните видове дейности:

  13.4 IRC скриптове и ботове от всякакъв вид, освен ако това не е изрично разрешено от ръководството на QGS Hosting („АЕС Солюшънс ЕООД“)
  - Прокси скриптове/анонимници
  - AutoSurf/PTC/PTS/PPC сайтове
  - IP скенери
  - Програми/скриптове на Bruteforce
  - Mail бомби/Спам скриптове
  - Файл Dump/Mirror, подобен на Rapidshare и други
  - Аудио стрийминг с повече от един или два потока
  - Escrow, банкови облигации, програми и сайтове за търгуване на банкови облигации
  - Високодоходни лихвени програми (HYIP) или свързани сайтове
  - Инвестиционни сайтове (FOREX, борса за електронно злато, втори живот/борса на липи, Ponzi, MLM/пирамидална схема и други)
  - Програмите на основните банки
  - Лотарийни/Хазартни сайтове
  - Съсредоточени хакерски сайтове/архиви/програми
  - Сайтове, популяризиращи незаконни дейности
  - Форуми и / или уебсайтове, които разпространяват или свързват към пиратско/незаконно съдържание
  - Измамни сайтове от всякакъв вид
  - Хостинг сайтове на Mailer Pro

  Последна промяна: 30/07/2023г.